Ilmoittautuminen, vakuutus ja todistukset

Uusia oppilaita otetaan ilmoittautumisaikana ilmoittautumisjärjestyksessä. Vanhat oppilaat ovat etusijalla ja uusia oppilaita otetaan ryhmiin mikäli niissä on tilaa. Uusia ryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan. Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden (syys- ja kevätlukukausi). Mikäli oppilas lopettaa opiskelun kesken lukukauden tai ei ota oppilaspaikkaansa vastaan, on siitä viipymättä ilmoitettava opettajalle. Osallistuessaan opetukseen kaksi kertaa, oppilas on sitoutunut maksamaan lukukausimaksun kokonaisuudessaan. Maksettua lukukausimaksua ei palauteta. Käyttämättömistä tunneista voi saada hyvityksen vain lääkärintodistusta vastaan.

Ilmoittaudu tästä

Jokainen oppilas huolehtii tapaturmavakuutuksestaan itse. Oppilaita ei ole vakuutettu Hurja Piruetin toimesta.

Arvioinnin tarkoituksena on oppilaan edistäminen opinnoissaan. Oppilasarviointi toteutetaan kannustaen ja oppilaan kanssa keskustellen. Varhaisiän opinnoissa palaute toteutetaan ryhmäkohtaisena tiedottamisena vanhempien kanssa keskustellen. Perusopinnoissa oppilas saa suullista palautetta opiskelustaan opettajalta. Oppilaita kannustetaan itsearviointiin ja tavoitteista voidaan keskustella yhdessä opettajan kanssa.

Oppilaan muualla suoritetut tanssin perusopintojen opintosuoritukset hyväksytään tanssin tutkintotodistukseen, mikäli ne on suoritettu tanssin taiteen perusopetusta antavassa ja Suomen tanssioppilaitosten liittoon kuuluvassa oppilaitoksessa tai opintosuorituksen on ottanut vastaan liittoon kuuluvan oppilaitoksen asettama lautakunta.

Perusopintojen oppimäärän laajuus on 500/1300 oppituntia. Ks. Taiteen perusopetus.

Taiteen perusopetus

Lastentanssi

  3 - 4 vuotiaat
  30 min / vko

Lastentanssi 1

  4 - 5 vuotiaat
  45 min / vko

Lastentanssi 2

  6 - 7 vuotiaat
  45 min / vko

Oppilas saa halutessaan suoritusotteen/välitodistuksen opiskelustaan.