Hurja Piruetti ottaa käyttöönsä Lastenkulttuurikeskuksen lanseeraaman Saavutettava taideharrastus -merkin. Merkin käyttöönotto on jatkoa Hurja Piruetin viime vuonna toteuttamalle opettajien koulutushankkeelle ”Elever med särskilda behov” yhteistyössä Musiikkiopisto Arkipelagin ja Opetushallituksen kanssa. Koulutuksessa opettajat pohtivat keinoja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden avuksi taiteen perusopetuksessa. Lisäksi pohjatyönä toimii Hurja Piruetin Kestävä Taiteen perusopetus -hanke, joka päättyi sertifioitumiseen syksyllä 2022 (Okka säätiö).

Saavutettava taideharrastus -asennemerkki on taidetoimijoiden viestinnän apuväline ja ennen kaikkea asennemerkki,joka kertoo meidän olevan halukas tukemaan lapsia ja nuoria taideharrastuksissaan. Haluamme osaltamme kehittää toimintaamme ja pohtia millaista erityistä tukea voimme oppilaille tarjota.  

Asennemerkillä haluamme ilmaista tukea tarvitsevien lasten huoltajille ja perheille, että taidetoiminnassa pyritään ottamaan kaikenlaiset lapset huomioon. Samalla viestimme siitä, että perhe ja huoltajat voivat turvallisesti kertoa taidetoimijoille lapsen tuen tarpeesta. Monesti perheillä on vaikeuksia löytää harrastusten joukosta sellaisia, joihin perhe voisi turvallisin mielin lähteä ainakin kokeilemaan, onnistuisiko harrastus oman lapsen kohdalla. Tämä merkki auttaa perheitä löytämään taideharrastuksia lapsilleen sekä tuo taidetoimijoille uusia lapsia toimintaan mukaan.

Merkillä sitoudumme näihin tavoitteisiin:

 • Haluamme toimintaamme lapsia jotka tarvitsevat tukea, ja viestimme siitä avoimesti ja aktiivisesti tämän merkin avulla.
 • Hankimme osaamista erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimimisesta ja/tai olemme valmiita kokeilemaan inkluusiota.
 • Emme kuvittele tietävämme kaikkea, siksi tarvitsemme yhteistyötä lapsen huoltajan kanssa.
 • Meille voi avoimesti ja luottamuksellisesti kertoa lapsen tuen tarpeesta. Pohdimme lapsen ja lapsen huoltajien kanssa yhdessä, miten voisimme parhaiten tukea lapsen taideharrastusta.
 • Tavoitteemme on, että jokainen lapsi kokee onnistuvansa toiminnassamme.
 • Olemme ehdottomasti kiusaamista vastaan, ja olemme laatineet kiusaamisen vastaiset ohjeet yhdessä lasten ja henkilöstön kanssa.
 • Toimintamme esteettömyydestä viestitään selkeästi.
 • Tavoitteenamme on toimia täysin esteettömissä tiloissa.
 • Avustaja, vanhempi tai läheinen aikuinen voi olla lapsen tukena mukana harrastuksessa. Lapsen avustaja pääsee aina maksutta mukaan.
 • Avustajalle tarjoamme videomuotoisen taideavustajakoulutuksen, ja näin tuemme avustajaa tehtävässään.
 • Toimintaamme pääsee mukaan myös ilman pääsykokeita.
 • Mukautamme taideopetusta lapsen tarpeen mukaan.

Saavutettava taidehar punamusta