Anmälning, försäkring och betyg

Nya elever tas emot under anmälningsperioden i den ordning anmälningarna kommer in. De gamla eleverna har förturen i antagningen och nya elever tas in om det finns plats i gruppen. Nya grupper kan bildas enligt behov. Anmälningen är i kraft hela läseåret (höst- och vårterminen). Om eleven inte tar emot sin plats eller slutar mitt i terminen ska detta berättas genast åt läraren. Då man varit med om två danstimmar har man bundit sig att betala terminsavgiften i sin helhet. Den betalda terminsavgiften returneras ej. Om man missar lektioner kan man få dem till godo, ifall man har läkarintyg.

Anmäl dig här

Varje elev ska själv se till att man har en olyckfallsförsäkring. Eleverna är inte försäkrade av Hurja Piruetti.

Elevutvärderingen finns till för att eleven ska framskrida i sina kunskaper. Värderingen görs genom att uppmuntra eleven samt genom diskussion. I grupperna med små barn får hela gruppen feedback på samma gång och så diskuterar läraren med föräldrarna. I grundstadiet får eleven feedback enskilt direkt från läraren. Eleverna uppmuntras till att värdera sig själva och målsättningen diskuteras tillsammans med läraren.

Om eleven har utfört grundstudier i danskonst i en skola som är medlem i Föreningen för Finlands Dansläroinrättningar fås dessa studier till godo hos Hurja Piruetti.

Grundundervisningen i danskonst är 500/1300 lärotimmar. Kolla läroplan (fördjupad och allmän lärokurs).

Grundundervisningen i danskonst

Barndans

  3 - 4 åringar
  30 min / vk

Barndans 1

  4 - 5 åringar
  45 min / vk

Barndans 2

  6 - 7 åringar
  45 min / vk

Eleven kan även få ett mellanbetyg av sina studier.