3–6-åriga
  Flera grupper

Danslektionerna som är menade för barn var tyngdpunkten ligger i en helhetsutveckling och i att stöda kreativiteten, kännedomen av den egna kroppen och självkänslan. I övningar som baserar sig på lek bygger man barnets egna sociala kunskaper och glädjen till att lära sig nytt. Ändamålet med dansundervisningen är att väcka glädjen i dansen, stöda utvecklingen av att kunna uttrycka sig och att stöda barnet att skaffa ett långvarigt intresse i dans.

Barn under skolåldern får gå på barndans och barn som är 6-8 år får lära sig grunderna i nutidadans och balettens grunder.
Danslektionerna hålls alltid i grupp. Då man bygger upp grupperna tar man hänsyn till den pedagogiska meningen, gruppens åldersstruktur och utrymmet där lektionerna hålls. Helhetsbilden man får av dansen är det viktigaste dvs. upplevelsen och lekfylldheten. Som arbetssätt har vi grundövningar och den kreativa dansens övningar antingen ensam, i par eller i små grupper.

  från 6 år
  Olika nivån
  Flera grupper

Balettens historia börjar i 1400-talets Italien, var det är hovfolkets diskussions- och roelseform. Balett består av disciplin och tekniskt kunnande, som kommer från långtids övande. Starka uttryck och rörelsens lätthet är typiska egenskaper för balett. Musiken är vanligtvis klassisk. Klassisk balett har sitt eget rörelsearkiv, rörelser och koreografier görs genom att kombinera från arkivet. På timmarna genomgås klassiska balettens rörelser vid stång och mittgolvs. Kreativa övningar är en del av barnens undervisningsplan.

Du kan delta i klassisk balett från 6 år  (nybörjarbalett) samt på nivå 1-10

Utrustning

Gruppdräkt enligt lärarens anvisningar, balett tossor och balett tights. Läraren ger instruktioner i början av termin.

 från 7 år
  Olika nivåer
  Flera grupper

På nutidsdans lektionerna koncentrerar vi oss på att utnyttja influenser från olika danser och i och med det förbättra danstekniken samt kontrollen av kroppen. Som mål har vi att eleven ska lära sig kontrollera kroppens rörelser och få en god helhetsbild om kroppen i dansen. Detta gör vi med hjälp av kreativa övningar, lek och dansens grundsteg. Eleven lär sig också goda färdigheter i hur t.ex. övningar och vila påverkar de fysiska egenskaperna i kroppen.

Nutidsdansgrupper från 7 år vidare. Nutidadans är Hurja Piruettis huvudämne i grundundervisning i danskonst. Undervisningen är målinriktad och sker fortskridande från nivå till nivå (nivå 1-10).

 

Utrustning

Gruppdräkt och tossor enligt lärarens anvisningar. Läraren ger instruktioner i början av termin.

  För olika åldrar
  Olika nivåer
  Flera grupper

Dancemix är en sammansatt helhet av många olika dansgrenar. Vi bekantar oss i olika dansstilar till exempel show- och jazzdans samt musikaler. Mångsidigt urval av musik skapar bra stämning. Under lektionen gör vi uppvärmning, kreativa övningar och dansserier. Vi utvecklar också muskelkondition och rörlighet. Framför allt njuter vi av dansens glädje tillsammans i gruppen!

Dance lektioner kan vara som valfria ämne och en del i grundundervisning i danskonst. Dance passar också för dig som vill ha dansen som en hobby bland andra. 

Utrustning

Gruppdräkt och tossor enligt lärarens anvisningar. Läraren ger instruktioner i början av termin.

  Från 9 år
  Olika nivåer
  Flera grupper

Show -timmen innehåller många olika typer av dansserier. På timmarna gör vi först en kort uppvärmning och efter det, beroende på terminens tema jobbar vi med små koreografier med showdans eller musikaltema. Lektionen lämpar sig som tillägsövning för dem som deltar tekniklektioner.

Utrustning

En bekväm dräkt och sneaker-skor. Läraren ger instruktioner i början av termin.

  från 9 år
  Olika nivåer
  Flera grupper

Commercial Dance är en gren där olika dansgrenar blandas samman. Commercial är sådan dans som förekommer i musikvideor, på konserter, i filmer och tv-reklamer. Commercial bygger på olika streetdancegrenar som i sin tur formas enligt koreografens egen bakgrund. På senare år har också andra grenar så som jazzdans, nutidsdans och balett smultit ihop till det som kallas commercial.

Hurja Piruettis commercial har sin grund i hiphop, jazz, waacking, vouging, krump, house och dancehall kryddade med nutidsdans.

Utrustning

Bekväma kläder samt dans skor. Lärarna handleder i gruppkostymer och anskaffande i början av terminen.

 

  Öppen nivå
  Flera grupper

På timmarna koncentrerar vi oss på att förbättra muskelstyrka och flexibilitet. Vi övar oss rätt hållning, rörelsebanor, muskelstyrka och flexibilitet med hjälp av rätt andning och avslappning.
Timmen består av uppvärmning, muskelträning och tänjning. Tempot är lugnt. Det är önskvärt att man är färdigt lite uppvärmd då man kommer på timmen.

Utrustning

Bekväma mjuka kläder och till exempel yllesockor om önskas.

  Från 4 år
  Olika nivåer
  Flera grupper

Under akrobatiklektionerna tränar vi bl.a golvakrobatik (mattakrobatik, pyramider, vighetsakrobatik och handstående). Grenen ger en bra grund till många olika grenar.

I cirkusgruppen bekantar vi oss med grunder inom akrobatik, olika cirkusgrenar och redskap. Under lektionerna gör vi koordinations-, muskelstärkande och muskeltöjandeövningar som förstärker grenen. Cirkus och akrobatiklektionerna stöder alla dansgrenar, eftersom kroppskännedomen stärks via ökad koordination, ökad rörelseförmåga, ökad balans och förmågan att uttrycka sig via rörelser.

Utrustning

Bekväma kläder som du lätt kan röra dig i. I akrobatik är vi barfota.

  För vuxna
  Olika nivåer
  Flera grupper
  För kvinnor

På temalektionerna koncentrerar vi oss på en viss dansstil, beroende på temat. Dessa kan vara latinorytmer, nutidans, jazzdans, kroppens välmående, djuptöjning, avkoppling, konditionsdans och klassisk balett. Timmarna passar alla. Man ska vara minst 20 år för att kunna delta, någon övre åldersgräns finns ej.

Nivåer:

 • Nybörjare (nybörjare och dom som har dansat 1-2 år)
 • Mellannivå (har dansat 2-4 år)
 • Framgångna (har dansat över 4 år)

Utrustning

En bekväm dräkt och antingen sneaker-skor eller jazztossor. Läraren ger instruktioner i början av termin.

 

  Från 7 år
  Olika nivåer
  Flera grupper

Här dansar vi med en härlig känsla till ett riktigt tungt gung. Vi blandar Old School & New School. mixat med inslag av locking. Du får under terminen lära dig att just rätt känsla betyder mycket inom street dance, men även tekniken är viktig. Street dance är ett samlingsnamn för de Hip Hop relaterade danser som uppkom på gator och klubbar under slutet av 70-talet. Breaking/B-boying, locking, popping, new school är en del av de stilar som räknas till streetdance.

Dansformen i sig utvecklas ständigt och följer Hip Hop musikens utveckling och är väldigt personlig. Detta resulterar i att stilen kan variera mycket från lärare till lärare.

Utrustning: 

Bekväma kläder, street tossor för innebruk, knäskydd. Knäskydd kan köpas direkt i danssalen. Om du skaffar knäskydd på egen hand, kontrollera att de lämpar sig för danslektioner. Utrustning kan provas och skaffas i början av terminen.

 

  Från 8 år
  Flera grupper

Locking är en dansant streetdansstil som som dansas till funkmusik och uppkom på USA:s västkust i början av 70-talet. Typiska rörelser för denna rytmiska, energiska dansstil är till exempel lock, point och muscleman. På lektionerna lär vi oss grunderna i locking och jobbar kreativt med dem, samt studerar rytmik och lockingens historia.

Den imponerande poppingen är en gemensam benämning för flere olika dansstilar såsom boogaloo, waving, tutting, gliding och robot. Boogaloo Sam skapade Popping-stilen på 70-talet i Fresno, Californien. Typiskt för Popping-stilen ä rörelsens kontinuitet i kroppen likt en kedjereaktion eller som snabba stopp. På lektionerna gör man rytm; koordination- samt isolationsövningar och dansserier.

 

Utrustning

Bekväma kläder, street-tossor för innebruk, knäskydd. Knäskydd kan köpas direkt i danssalen.Om du skaffar knäskydd på egen hand, kontrollera att de lämpar sig för danslektioner. Utrustning kan provas och skaffas i början av terminen.

Under denna lektion får du uppleva och lära dig att känna igen olika rytmer som grundar sig på olika seremoni samt festlighets traditioner. I den traditionella afrikanska dansen används hela kroppen genom lek med rytmer, glädje samt energi. Under lektionen bekantar vi oss med rytmer från Väst Afrika. Öppen nivå.

Utrustning:

Street skor och bekväma mjuka kläder.

  Från 13 år
  Fre 18:00-19:00

Dancehall Reggae är en dansform som inspireras av salsa, afro och hiphop. Till latinamerikanska rytmer svänger du loss med hela kroppen och vi jobbar speciellt med höfter och bröstkorg. Ett svettigt pass som handlar om att kunna släppa loss och låta dansenergin flöda!

Utrustning

Bekväma kläder samt street-tossor  för inomhusbruk eller dansskor samt knäskydd. Knäskydd kan köpas direkt vid danssalen. Utrustning kan provas och skaffas i början av terminen.

  För olika åldrar
  Olika nivåer
  Flera grupper

SU-gruppen är en utvald grupp som tränar flera gånger i veckan. Utöver de gemensamma lektionerna har dansarna möjlighet att ta extra lektioner enligt eget intresse. I Hurja Piruetti fungerar specialgrupper inom fler olika dansgrenar. Grupperna kan vid behov utökas och nya sökande antas om platser frigörs. Om eventuella lediga platser meddelas separat.

Till tävlingsgrupperna kan man anmäla sig enligt lärarens rekommendationer. Tävlingsgrupper lämpar sig för elever med flera veckolektioner. Tävlingsgruppernas träningar är intensiva och kräver aktivt deltagande och träning. Du kan fråga din egen lärare mera om tävlingsgrupperna.

Utrustning

Gruppdräkt enligt lärarens anvisningar och tossor. Läraren ger instruktioner i början av termin.

  Från 13 år
  Flera grupper

Under lektionerna utövas en koreografi, som presenteras i våra vårföreställningar.

 • 2020 Interlaced 
 • 2019 Beanstalk 
 • 2018 Directons
 • 2017 F.U.T.U.R.E
 • 2016 Three Cycles
 • Fearless Dolphins (vuxnas produktion) och Hope (unga dansares produktion)
 • 2013 Lokki. I produktionen möttes hip hop och nutidsdans på ett nytt sätt.
 • 2012 Puppets. Produktionen förenades videokonst samt streetdans

Utrustning

Bekväma kläder, barfota/innetossor/mjuka tossor.

 

  För studerande i gymnasiet
  även nybörjare
  Förutsätter dansstudier under gymnasietiden

Hurja Piruetti samarbetar med  gymnasierna i regionen. Eleverna har möjlighet att avlägga dansstudier som en del av sin gymnasieutbildning. Du kan under din gymnasietid erlägga ett gymnasiediplom i dans ifall det riksomfattande diplomet ingår i din skolas läroplan. Fråga din studiehandledare om läroplanerna för ditt gymnasium.

Diplomet förutsätter minst tre kurser dansstudier. Du kan erlägga dem som normala danslektioner vid Hurja Piruetti.

Gymnasiediplomet är en studiekurs inom konst som den studerande utför under sin studietid i gymnasiet. Diplomet är bevis på aktivt deltagande i samt visat intresse för dans. Du kan ha nytta av diplomet och den avlagda kursen i framtida studier, främst inom dans eller motionsbranschen. Diplomet kräver minst 3 kurser dansstudier. Du kan erlägga dem under Hurja Piruettis normala lektioner. Diplomet består av en skriftlig samt konstnärlig del och ett portfoliearbete. Det tar tre år att erlägga diplomet. Slutarbetet görs under tredje årets jul och diplomet delas ut i samband med studentbetyget på våren. Mera information om gymnasiediplom i dans finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Till Utbildningsstyrelsens webbplats

Om du är intresserad av att avlägga gymnasiestudier hos oss, kontakta:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  För olika åldrar
  Olika nivåer
  Enligt scheman

På den här kursen lär man sig hur man bygger upp och förverkligar dansuppträdanden. Man lär sig också att se på olika föreställningar samt att både få och ge god feedback. Dessa timmar hålls främst på hösten. Läraren är med och ger råd i själva övandet. Elevernas arbete visas på den traditionella ”Egna Dansernas kväll” i slutet av höstterminen.

  Enligt scheman

Företag kan boka egna lektioner för sitt företag som pågår under hela läsåret med en regelbunden lektion / vecka. (höstterminen 15 och vårterminen 16 gånger). Finns även möjlighet att boka lektioner för kortare tider, tex 5 ggr. Möjlighet även till dagsturer samt veckoslutslektioner. Lektionen kan fungera som en del av er rekreationsdag. Vi erbjuder bl.a. :

 • Kroppsvårdstimmar
 • Showdanstimmar
 • Konditionsdanstimmar
 • Streetgrenar
 • Tema inriktade danslektioner var dansgrenar varierar med kroppsvård

Bekanta dig närmare