I slutet av hösten dansar barn och vuxna tillsammans!

Vuxen-barn-danskursen är avsedd för 1-3 –åringar tillsammans med en vuxen. På kursen övar man grundrörelser och att arbeta i grupp, genom danslek och kreativ dans tillsammans med en bekant vuxen. Inga förskunskaper i dans krävs! Lärare Emilia Jyrkkänen

Det rymms 12 deltagare på kursen. Gruppen möter tre gånger, på söndagar 26.11., 3.12. och 10.12. kl 10:00-10:45. Anmälningar https://www.polkka.fi/hurjapiruetti (Obs. Gör anmälan på barnets namn.)