Hurja Piruettis kundförfrågan gjordes under den förgångna våren till elever samt vårdnadshavare. Ett varmt tack till alla som deltog. Svars procenten var lite ver 30%. Här ett kort sammandrag:

Hurja Piruettis elever är nöjda på många olika delområden och anser sig få mera mod och nya vänner genom dansen. Vännernas del är en viktig del av dans intresset utöver uppträdande och nya kunskaper. Eleverna inspireras av att fortsätta p.ga dansglädje,positiv feedback samt slutmål som tex föreställning eller deltagande i danstävling. Enligt eleverna är Hurja Piruetti en öppen och uppmuntrande gemenskap, där alla accepteras precis som du är!