Årets elever började jobba med sina gymnasiediplom i dans och slutarbeten i den fördjupade lärokurs i dans (grundundervisning i konst).

Nu kör vi!